D’ALEM rekrutéiert !

//D’ALEM rekrutéiert !

D’ALEM rekrutéiert !

D’ALEM rekrutéiert! 

 

D’ALEM sicht no 2 neienmotivéierten  Leit déi interesséiert sinn als Membre Assistant am Volet “Relations Internationales” matzeschaffen. Hei geet et drëms déi  international Relatiounen  auszebauen a Präsenz ze weisen. Heizou gehéiert  och d’Méiglechkeet un den General Assemblys  vun der IFMSA (International Federation of Medical Students Associations‘) deel ze huelen. Des fannen zweemol am Joer, all Kéiers an engem aneren Land statt.  Wanns de wëlls wësse wat d’IFMSA ass, kuck der folgende Video un: https://www.youtube.com/watch?v=8XRsGAjq5vc

Wat wieren deng Aufgaben? 

D’IMFSA regroupéiert d’ Medezinstudentenorganisatiounen aus méi ewei 135 Länner an representéiert des op engem internationalen Niveau ewéi z.B bei der UNO oder der WHO. Deng Aufgab wier et eisem „Vice-President  of external affairs“, deen fir déi international Aarbecht bei der ALEM zoustänneg assze hellefen. D’Zieler sinn nach méi  international Präsenz ze weisen an den Opbau vum “Standing Commitee on professional Exchange”, kurz SCOPE, ze ënnerstëtzen. 

Wat ass de SCOPE? 

De “Standing Commitee on Professional Exchange” ass een vun de Grondpilieren  vun der IFMSA. De SCOPE erméiglecht et medezinesch  Stagen an méiwei 90 Länner weltwäit duerchfeieren ze kennen, déi vu lokale Medezinsstudenten organiséiert a betreit ginn. Den groussen Ënnerscheed zum Erasmus ass dass d’Stagen nëmmen 1 Mount daueren, an een sech net em eng Wunneng, Verfleegung oder Transport vum Fluchhafen  bis op d’Destinatioun bekëmmeren muss. Dëst gëtt  alles vum lokale SCOPE organiséiert. Des Weideren huet een konstant lokal a kompetent Hëllef, falls dëst eng Kéier  sollt néideg sinn.  

Fir dat och d’ALEM Memberen vun dëser exzeptioneller Experienz profitéieren  kenne gelt et natierlech elo dat ganz und’Rullen ze bréngenHeifir brauch d’ALEM deng Ënnerstëtzung! 

Vue dat et sech em en Exchange, also Austausch, handelt muss sech d‘ALEM selbstverständlech och em auslännesch Studenten këmmeren déi gären an eisem schéinen Lëtzebuerg en Stage maachengéifen. Also Beherbergung, Stageplazenetc fannen an organiséierenDëst klengt elo direkt no vill Aarbechtmee éischtens  si mir eng Equipp déi zesummen schafft an zweetens ass d’Resultat et definitiv wäertNodeems  d’Grondarbescht gemaach ass an alles funktionéiert  sinn déi  weider ufalend Aarbechten definitiv méi kleng. 

Wat bitt  dir d’ALEM 

Mir bidden dir eng top Ambiance, Zesummenhalt an eng onbeschreiflech ErfarungDuerch däin Beitrag am internationalen Volet steet dir ëmmer eng vun den limitéierten Platzen  zur Verfügung fir mat op déi  grouss international Meetings vun der IFMSA ze goen déi queesch duerch  d’Welt stattfannen an och deelweis vun der ALEM finanzéiert ginn. Sou fënnt zum Beispill den nächsten August Meeting an Taiwan an den nächste March Meeting am Rwuanda statt. Dëstass eng Erfarung déi  een soss net sou einfach fënntOb dësen Meetings kommen all Kéiersiwwer 100 verschidden Natiounen zesummen, du leiers Leit kennen, schléiss nei Frëndschaften  an hues en riese Spaß. 

Des Weideren hues de duerch deng Aarbecht  um SCOPE och eng vill besser Chance fir un eng vun den beléiften Stageplazenzekréien soubal dësen aktiv ass. 

Interesséiert ? 

Du hues nach Froen ? Schréif eis op FB oder mach eng Mail op vpe@alem.lu !

Wanns du lo intresséiert  bass fir bei eis matzeschaffen, dann schéck  eis deng Kandidatur als Membre Assistant fir d’Internationalt Team mat enger klenger Lettre de motivation bis den 28. Abrëll eranDëst op folgend Mailadressvpe@alem.lu 

 

 Mir freeën eis op dech! 

Copyright of the pictures by March Meeting Solvenia 2019: http://mm2019slovenia.com and ALEM

By | 2019-04-07T23:27:50+02:00 April 7th, 2019|Général|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Loading...